เมื่อ 11 ม.ค.63 ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบการบังคับบัญชาและพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

เมื่อ 11 ม.ค.63 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบการบังคับบัญชาระหว่าง พ.อ.อมร พิมพ์สี และ พ.อ.คเชนทร์ แอ๊ดมา พร้อมทั้งจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.3 พัน.302 ระหว่าง พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ และ คุณ บงกช แอ๊ดมา ณ บก.ช.3 พัน.302

>พิธีสักการะพระมุสจริน

>พิธีสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

About admin