เมื่อ 041000 ต.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัวของ จ.ส.อ.อุดร สระอา และ จ.ส.อ.สุชาติ รัตนัง

เมื่อ 041000 ต.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัวของ จ.ส.อ.อุดร สระอา สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.2 และ จ.ส.อ.สุชาติ รัตนัง สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3 เป็นจำนวนเงิน 57,600 บาท ณ ห้องเกียรติยศ บก.ช.3 พัน 302