เมื่อ 271500 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วย

เมื่อ 271500 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วย โดยการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ณ บริเวณสนามฟุตบอลด้านหน้า บก.ช.3 พัน.302