เมื่อ 160900 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.ต.ปริญญา ปัญญาวงค์ วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302

เมื่อ 16 ก.ย.62 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.ต.ปริญญา ปัญญาวงค์ วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ บริเวณหน้า บก.ช.3 พัน.302