เมื่อวันที่ 301730 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 301730 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อทหารพันธุ์ดี ณ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ช.3