เมื่อวันที่ 281000 ก.ย. ๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302   พร้อมคณะฯ เยี่ยมภรรยาของกำลังพลคลอดบุตรใหม่

เมื่อวันที่ 281000 ก.ย. ๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302   พร้อมคณะฯ เยี่ยมภรรยาของกำลังพลคลอดบุตรใหม่ จำนวน 2 คน ณ บ้านพักของกำลังพลฯ