เมื่อวันที่ 252000 ก.ย.62 พ.ต.สุวัฒน์ แจ่มเกิด ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมมารดาภรรยา จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ อิ้มทับ

เมื่อวันที่ 252000 ก.ย.62 พ.ต.สุวัฒน์ แจ่มเกิด ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมมารดาภรรยา จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ อิ้มทับ ณ วัดดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก