เมื่อวันที่ 250930 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้ารับฟังบรรยายและฝึกสาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า  (AED)

เมื่อวันที่ 250930 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้ารับฟังบรรยายและฝึกสาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า  (AED) ครั้งที่ 2 จากวิทยากรของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) เป็นประธานฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ “อ.๓ นักษัตร”