เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 0730 ช.3 พัน.302 เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ชป.กร. (ขุนศึก,ขุนภักดี และขุนอาสา)

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 0730 ช.3 พัน.302 เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ชป.กร. (ขุนศึก,ขุนภักดี และขุนอาสา) จาก พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3