เมื่อวันที่ 160800 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 นำแม่บ้านของกำลังพลฯ ตรวจสุขภาพของครอบครัวกำลังพล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 160800 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 นำแม่บ้านของกำลังพลฯ ตรวจสุขภาพของครอบครัวกำลังพล ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 17 คน ณ ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก