เมื่อวันที่ 301000 ก.ค.๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัวของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์

เมื่อวันที่ 301000 ก.ค.๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัวของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์ สังกัด ร้อย.บก.ช.3 พัน.302                                    เป็นจำนวนเงิน 57,600 บาท ณ ห้องเกียรติยศ บก.ช.3 พัน 302