เมื่อวันที่ 271150 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ร่วมบันทึกเทปการถ่ายทำรายการ “ชวน ชม ช็อป”

เมื่อวันที่ 271150 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ร่วมบันทึกเทปการถ่ายทำรายการ “ชวน ชม ช็อป” โดย ททบ.5 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านและผลิตภัณฑ์ และโครงการขยะทองคำฯ