เมื่อวันที่ 270800 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 270800 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 4 ราย ณ บ้านพักผู้ดูแลบุตรพิเศษฯ