เมื่อวันที่ 250900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบพันธุ์ปลา และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะของหน่วย

เมื่อวันที่ 250900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบพันธุ์ปลา และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะของหน่วย จำนวน 55,000 ตัว (กองร้อยละ 9,000 ตัว/โรงเลี้ยงฯ 10,000 ตัว)  ณ แหล่งน้ำสาธารณะภายในหน่วย