เมื่อวันที่ 240600 ก.ค.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 240600 ก.ค.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน ก.ค. 62 ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้า บก.ช.3 พัน.302