เมื่อวันที่ 231330 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 231330 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี พ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(1) เป็นประธาณ ณ บก.พล.พัฒนา 3