เมื่อวันที่ 221530 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ แฝดกลาง หน.คณะทำงานโครงการประกอบอาชีเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกาลทุพพลภาพ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 221530 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ แฝดกลาง หน.คณะทำงานโครงการประกอบอาชีเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกาลทุพพลภาพ และครอบครัว ในการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ของนายนครินทร์  เมืองพรวน บุตรของ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน สังกัด ร้อย.บก.ช.3 พัน.302 ณ บ้านเลขที่ 333/1 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง