เมื่อวันที่ 190830 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 190830 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล จำนวน 2 นาย ณ บริเวณหน้า บก.ช.3 พัน.302