เมื่อวันที่ 181400 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35

เมื่อวันที่ 181400 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35 (เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ) จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่ อ.วังทอง จว.พ.ล.