เมื่อวันที่ 151430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีฌาปนกิจฯ นายอินสวน กิตติวัฑฒนานนฐ์ บิดาของ ส.อ.อนุชา กิตติวัฑฒนานนฐ์

เมื่อวันที่ 151430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีฌาปนกิจฯ นายอินสวน กิตติวัฑฒนานนฐ์ บิดาของ ส.อ.อนุชา กิตติวัฑฒนานนฐ์ สังกัด ร้อย.ช.คม. และซบร. ช.3 พัน.302 ณ วัดสันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่