เมื่อวันที่ 140530 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 140530 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบฯ จำนวน 152 นาย ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้า บก.ช.3 พัน.302