เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีบุตรของกำลังพลฯ ได้รับรางวัลฯ จำนวน 4 รางวัล ณ บริเวณด้านหน้า บก.พล.พัฒนา 3