เมื่อวันที่ 091430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช”

เมื่อวันที่ 091430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยำค มทภ.3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก