เมื่อวันที่ 090909 ส.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า

เมื่อวันที่ 090909 ส.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.๓ เป็นประธานฯ ณ วัดวังพิกุลวราราม อ.วังทอง จว.พ.ล.