เมื่อวันที่ 081000 ส.ค. 62 พ.ท.กฤตธี พรมชัย ฝอ.3 ช.3 พัน.302 เข้าร่วมรับชมการฝึกการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 081000 ส.ค. 62 พ.ท.กฤตธี พรมชัย ฝอ.3 ช.3 พัน.302 เข้าร่วมรับชมการฝึกการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณด้านหน้าที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.3