เมื่อวันที่ 061030 ส.ค.62 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแท่นประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 061030 ส.ค.62 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแท่นประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พ.ท.กฤตธี พรมชัย ฝอ.3 ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับฯ ณ วัดวังพิกุลวราราม อ.วังทอง จว.พ.ล.