เมื่อวันที่ 060900 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 060900 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) เป็นประธานฯ ณ วัดวังพิกุลวราราม อ.วังทอง จว.พ.ล.