เมื่อวันที่ 050945 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 132

เมื่อวันที่ 050945 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 132 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง