เมื่อวันที่ 020900 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมอาการเจ็บป่วยของ จ.ส.อ.วัลลภ ประทิตย์

เมื่อวันที่ 020900 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมอาการเจ็บป่วยของ จ.ส.อ.วัลลภ ประทิตย์ กำลังพลสังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.1 ซึ่งป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อ ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก