เมื่อวันที่ 150600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 150600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน ช.3