เมื่อวันที่ 111330 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 111330 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดวังพิกุลวราราม อ.วังทอง จว.พ.ล.