เมื่อวันที่ 110900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบบ้านให้กับทหารใหม่ ตามโครงการครอบครัวเดียวกันให้กับ พลฯ เพิ่มศักดิ์ บุญศรี

เมื่อวันที่ 110900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบบ้านให้กับทหารใหม่ ตามโครงการครอบครัวเดียวกันให้กับ พลฯ เพิ่มศักดิ์ บุญศรี ณ บ.ท่าโปร่ง หมู่ 4 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จว.พ.ล.