เมื่อวันที่ 101600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ ดำเนินการตรวจบ้านพักของกำลังพลฯ โดยการปั่นจักรยาน

เมื่อวันที่ 101600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ ดำเนินการตรวจบ้านพักของกำลังพลฯ โดยการปั่นจักรยาน ณ บ้านพักของกำลังพลฯ