เมื่อ 281000 เม.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านของทหารกองประจำการผลัดที่ 1/62 ก่อนเข้ากองประจำการในพื้นที่ จว.พ.ล.

เมื่อ 281000 เม.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านของทหารกองประจำการผลัดที่ 1/62 ที่มีฐานะยากจนก่อนเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค.62 ในพื้นที่ จว.พ.ล.