เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก