เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบพิธีมอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ, เครื่องแบบปกติขาว และรางวัลสวนสนามฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบพิธีมอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ, เครื่องแบบปกติขาว และรางวัลสวนสนามฯ ประจำปี 2562 ณ  อาคารอเนกประสงค์ “อ. ๓ นักษัตร”