เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศเกียรติคุณในการฝึกซ้อมการแสดงนาฏมวยไทย

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศเกียรติคุณในการฝึกซ้อมการแสดงนาฏมวยไทย ให้กับ ผ.อ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์ ณ ห้องเกียรติยศ บก.ช.3 พัน.302