เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.พัฒนา 3 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.3