เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ และผู้ประกอบการร้านค้า

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ และผู้ประกอบการร้านค้า ณ กองอำนวยการฝึกคอบบร้าโกลด์