เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3  ในการพบปะนักกีฬาฟุตซอล ทภ.3

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3  ในการพบปะนักกีฬาฟุตซอล ทภ.3 ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ