เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้ารับรางวัลชะเลิศ ลำดับที่ 2 ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้ารับรางวัลชะเลิศ ลำดับที่ 2 ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2  ณ ห้องประชุม 241 อาคาร 2 ชั้น 4 บก.ทบ.