เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายประจำเดือน ก.พ.2562

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายประจำเดือน ก.พ.2562 ณ บริเวณลานพื้นแข็งด้านหน้า บก.ช.3 พัน.302