เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ช.3 พัน.๓02 นำกำลังพลเข้าร่วมอบรมรับความรู้เกี่ยวกับ โรคเมตาบอลิก

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ช.3 พัน.๓02 นำกำลังพลเข้าร่วมอบรมรับความรู้เกี่ยวกับ โรคเมตาบอลิก โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารอเนกประสงค์ “อ. ๓ นักษัตร”