เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ และผู้ประกอบการร้านค้า

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ และผู้ประกอบการร้าน

ค้า ณ กองอำนวยการฝึกคอบบร้าโกลด์