เมื่อ 31 ม.ค.62 พล.ต. สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ จว.ช.ม. 

เมื่อ 31 ม.ค.62 พล.ต. สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ จว.ช.ม.  โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่