เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ เสนาธิการ พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ สนามหน้า บก.ช.3 พัน.302