เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรแรกของกำลังพล

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรแรกของกำลังพล ณ บ้านพักกำลังพลเขาฟ้าซอย 7