เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังสวนดุสิตและสนามเสือป่า จว.กทม.