เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 ช.3 พัน.302 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 ช.3 พัน.302 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน จว.กรุงเทพมหานคร