เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ 2/61 ยศ.ทบ.

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ 2/61 ยศ.ทบ. ณ บก.ช.3 พัน.302